Sun samjh rre zahid jahid toon

Sun samjh rre zahid jahid tu
Hen ishaq de eh kalmat ajab
He gaalh ajab, he haal ajab
Ha chaal ajab, he ghaat ajab

He zoq ajab, he shoq ajab
He ain ajab, he bain ajab
He zikar ajab, he fikar ajab
He nafi ajab, asbaat ajab

Kul taangh talab mafqood karan
Sabh soorat haq masjood karan
Thi badal tark vujood karan
Sik saum, salat, zakaat ajab

Hikmaat ajab, shubhaat ajab
Darjaat ajab, darkaat ajab
Ayaat ajab, ta'aat ajab
Taghoot te laat manaat ajab

Hik zaton sehns zawaat ajab
Ismaa afaal, sifaat ajab
Khus khizar re falsafiyat ajab
Zulmaat te aab e hayat ajab

Thap fiqah usool aqaaid nu
Rakh millat ibn ul arbi di
He dilarri gheron paak teri
Misbah ajab, mishkaat ajab

Harkaat ajab, saknaat ajab
Ashghal ajab, auqaat ajab
Auvraad ajab, dawaat ajab
Sa'aat ajab, dinhe raat ajab

La yad ruka-al absaar ajab
La yahjaba-al ashkaal ajab
He beher ajab, he leher ajab
He neher ajab, qatraat ajab

Afaat ajab, khadshaat ajab
Sadmaat ajab, hasraat ajab
Waah jazbata min jazbaat ajab
Rahaat ajab, lazzaat ajab

Nasoot ajab, malkoot ajab
Jabroot ajab, lahoot ajab
Talbees ajab, tanees ajab
Taqdees ajad, sitwaat ajab

Auhaam ajab, ibhaam ajab
I'alaam ajab, ilhaam ajab
Hamzaat ajab khatraab ajab
Lamhaat ajab, shat'haat ajab

He qurb ajab, bu'ud ajab
He vasl ajab, he fasl ajab
He qeher ajab, uqaab ajab
He lutf najaat sabaat ajab

Abdaal ajab, autaad ajab
Iqtaab ajab, afraad ajab
Tehqeeq ajab, tasdeeq ajab
Taqleed adool saqaat ajab

He qalb ajab, sirr ajab
He nafs ajab, he rooh ajab
He haram ajab, ehraam ajab
Hujjaaj ajab, arfaat ajab

Jibreel ajab, tanzeel ajab
Tarteel ajab,tameel ajab
He zuhar ajab, tafseer ajab
He batan te taveelaat ajab

He kibar te fakhar ghuroor ajab
He naar ajab he noor ajab
He nakhal ajab, he toor ajab
He moosa te meeqat ajab

Aaghaz ajab, anjaam ajab
He shaam ajab, parbhaat ajab
He shams te mudazzal ajab
He aks ajab, zarrat ajab

He trah qayam qaood ajab
He waza ruku sujood ajab
He shafa ajab, vitr ajab
Kheraat ajab, hasnaat ajab

He dunya asal ahaad ajab
He deen aloof maat ajab
Nafqaat ajab sadqaat ajab
Kher ajab sadqaat ajab

He dozakh de tabqaat ajab
He jannat saba sifaat ajab
Isseyaan ajab, isaat ajab
Ibrar te baqiyaat ajab

Wal-laeel te wa-zaitoon ajab
Wa-shams te wa-safaat ajab

Min ain ilaa ain ast ajab
Maa-alhaasil fil-bain ast ajab
Min ilm ilal-ain ajab
Israar rumooz nuqaat ajab

Ghar baar de barbaar assan
Gaye vissr sabho kam kaar assan
La-chaar te zaar nazaar assan
Waah datri birhun baraat ajab

Hik paason naaz nawaz ajab
Baye paason ijz niyaz ajab
He soz ajab, he naaz ajab
He ghund ajab, he jhaat ajab

Waah aalam husn aabad ajab
Vich sohneyan da bedaad ajab
Lutti dilrri di faryad ajab
Mitthi akhiyan di barsaat ajab

Har aan dodheyan dharu
HE beshak deen imaan eho
Dil naal farid da waaz sunu
Sau baat di he hik baat ajab