Vich rohi de rehndiyan

Vich rohi de rehndiyan
Nazul nazo jattiyan
Raatin karan shikar dilen de
Dinhan valorran mattiyan

Gujhrre teer chalavan kaari
Sey sey dilrriyan phuttiyan
Kar kar dard mandaan kun zakhmi
He he badan na pattiyan

Cherran bhedan bakriayn gaain
Lele gaabe kattiyan
Kai miskeen musafir phaate
Chorr kito ne taruttiyan

Dhoen daar faqeer theyose
Fakhar waddaiyan sattiyan
Heyon dilbar de kutrre darde
Birhun paiyan gal gattiyan

Monjh Farid mazeed hamesha
Aj kal khushiyan ghattiyan