ਵਿਚ ਰੋਹੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ

ਵਿਚ ਰੋਹੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ
ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੋ ਜੁਟੀਆਂ
ਰਾਤੀਂ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਲੀਂ ਦੇ
ਡੀਂਹਾਂ ਵਲੋੜਨ ਮਿੱਟੀਆਂ

ਗੁਝੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰੀ
ਸੈ ਸੈ ਦਲੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ
ਕਰ ਕਰ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਕੌਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਹੈ ਹੈ ਬੱਧਣ ਨਾ ਪੱਟੀਆਂ

ਛੇੜਨ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਾਈਂ
ਲੇਲੇ ਗਾ ਬੇ ਕੱਟੀਆਂ
ਕਈ ਮਸਕੀਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਫਾਤੇ
ਚੌੜ ਕਿਤੋ ਨੇਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ

ਧੋਈਂ ਦਾਰ ਫ਼ਕੀਰ ਥੀਵਸੇ
ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਡਾਈਆਂ ਸਿੱਟਿਆਂ
ਹੀਵਂ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਕੁਤੜੇ ਦਰਦੇ
ਬਿਰਹੋਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲ ਗਿੱਟਿਆਂ

ਮੁੰਜ ਫ਼ਰੀਦ ਮਜ਼ੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆਂ