Iknaan da dil hirsaan sarya

Iknan da dil hirsan sarrya
Sarrya sarr sarr jaave

Iknan da dil maujan bhareya
Bhureya bhur bhur jaave

Iknaan da dil dhuppan sarreya
Har pase rait udendi

Iknaan da dil jungle bela
Vich koiyal kook kukendi

Reference: Mitti di baang;