Pakki dori allah wali

Jivan de
Dhage te
Na aas lagga
Pal pal vich
Ae tunda ae
Sajnan ton
Mool na jurrda ae
Pakki dori Allah wali
Ral mil pakrri
Jhummar paake
Pal vich
Paar langhave

(Makkah Mukarma)
1983

Reference: Khinger, Diya Publisher Islamabad; Page 60 ( view source )