Jandi wari main morr rahi

Jandi wari main morr rahi, na kar pardais tiyari
Pardesan de pandh kole, har dam rehwe khuwari
Pardesi da maan na dewa, bhawen jhirrke khalqat sari
Manzoor miyan kite aa watnan noon, ghar jed nahiyon sardari