Eidan deedan bajh na hundiyan

Eidan deedan bhaj na hundiyan
Shah ji darshan dewo cha'

Darshan iwaz fakiran kolon
Tan man dhan sabh lewo cha'

Aapan ikko tudh koon maneya
Sakoon apna kahwo cha'

Kahe 'Kabir' guru nu aakho
Kol ghulaman rahwo cha'

Reference: Jorr jorrenda jorr; Page 113 ( view source )