Keha joban da maan

Mushtaq Soofi

Keha joban da maan

Na saadde pairaan haith dharti
Na sir te aasman
Keha joban da maan

Lakhan phittiyan shaklaan vich
Na aapni rahi sunjaan
Keha joban da maan

Bhur bhur jussa teela reh gya
Charh lazataan di saan
Keha joban da maan

Sooraj sufne tun dar sutte
Chaavan tanbu taan
Keha joban da maan

Na koi kufar salamat saadda
Na koi shoq emaan
Keha joban da maan

More by Mushtaq Soofi