Enj karne aan

Chalo ji enj karne aan

Sira dil di kahani da

Sire tun morr lene aan

Chalo iqrar di rangan

Nadi vich rorr lende aan

Chalo ji enj karne aan

Koi signal vi naen dende

Na koi call karne aan

Na koi parcel tuhfa

Na dil arsaal karne aan

Chalo ji enj karne aan

Hathaan vich hath naen dende

Na koi kaar karne aan

Zra ku jeen di khatar

Na lakhaan war marne aan

Chalo ji enj karne aan

Suno ji enj karne aan

Sira dil di kahani da

Sire tun jorr lene aan

Zamana kon hunda ae

Same nu morr lene aan

Suno ji enj karne aan

Chalo ji enj karne aan