Shaman puchya dinh charrhda ae

Shaman puchya deneh charhda ay
Fajaran dasya deneh charh da ay

Mere wargi raat je howe
Tere ranga deneh charh da ay

Odli laahme sham keh honi
Othe dooja deneh charhda ay

Makion chanan tur da ay te
Karbal mur ja deneh charhda ay

Lokan bhane chak ay ranjha
Mere bha da deneh charhda ay

Jithe raat hanera seeke
Jhakda jhakda deneh charhda ay

Shakar ay aj wi mere pind ich
Thora bohta deneh charh da ay

Nat rangda ay raat lulari
Nat ik sajra deneh charh da ay

Kithe sham sohagan hundi
Kithe mur aa deneh charh da ay

Wehra hik te hiko ghar par
Wakhra wakhra deneh charh da ay

Raat sowen je raj ke Nasir
Sufne warga deneh charh da ay