Allah de ghar ghallo daane

Charrhi vasakhi
Waadhe bethe
Pakki kanak wadeechan laggi
Tikhi dhuppe parrian bajjiyan
Adhi raat gaweechan laggi
Kehn khuda da hissa ghallo
Vich maseetan de malwane
Allah de ghar ghallo daane
Bhanwen Allah ne nahi khane
Allah de ghar ghallo daane
Daane ya fer pese ghallo
Jo vi jee karda ae ghallo
Rabb de ghar vich hissa pao
Jo vi pujda sarda ae ghallo
Rabb de ghar de hamsaye de
Bhanven bhukke saun nayane
Allah de ghar ghallo daane
Bhanven Allah ne nahi khane
Farsh purana putt masjid da
Chaiti kariye nawa lawaiye
Kandaan naal vi sang e mar mar
Ya cheeni diyan tailaan laiye
Bande pae kulle nu tarsan
Rabb pya mehleen maujan maare
Allah de ghar ghallo daane
Bhanven Allah ne nahi khane
Chauhdari haq mazare da vi
Masjid se vich de jaye paven
Mian jee ohnon bhaa dende ne
Jannat de vich thandi chaaven
Kanak ton savein jannat veche
Vekho mullah haase bhaane
Allah de ghar ghallo daane
Bhanven Allah ne nahi khane
Jis gharon na daane aaye
Os ghar assien aap awaan ge
Panj sat bande kathe hoke
Mullah de ailan ne main jaye
Kai beh gaye maunh jhaane
Allah de ghar ghallo daane
Bhanven Allah ne nahi khaane
Juma parhan saan gyaan maseete
Wa'az hoi mullah farmaya
Saafe di ik jholi le ke
Chande de lai banda aya
Khali kheese laga Sabir
Rabb de ghar nahi aya thaane
Allah de ghar ghallo daane
Bhanven Allah ne nahi khane

Reference: Iko saahe; Page 103