Kit gun lagein gi shoh nu pyari

Kit gun lagein gi shoh nu pyari

Andar tera kurra wat, gyo e mol na diti o bahari
Katan sukh ni, wallaliye kurriye, charheya lorrein khari
Tand tutti, atteran bhanna, charkhe di kar kaari
Kahe Hussain Faqir saaien da, amlaan de bajh khawari