Jang Nama

Mazhar ali te maghe khan kooch kita

Mazhar ali te Maghe khan kooch kita,
Topaan shehar theen bahar nikaliyan ni

Berra charhya sultan mehmood wala,
Topaan naal imam shah waaliyan ni

Ilahi bakhsh patoli ne maanj ke ji,
Dhoop diye ke takhat bahaliyan ni

Shah mohammada, aisiyan lishak aayan,
Bijli wang jo den wekhaliyan ni