menoon amrri di ang na lawe

Ani, menoon amrri da rang na lawe
Kuthrri kis dar jawe

Waddh waddh khaandi
Peerrh haddaan di
Hay koi chaara lawe

Raas na aya
Pind paraya
Koi na sath nibhawe

Haalian taah ti
Jaalian taah ti
Killeyon kit wal dhaave

Badlan rutaan
Meetti jitaan
Sanwal baanh pharrawe

Reference: Koi andron dar kharrkawe, Page 129 ( view source )