Sharif Kunjahi

Sharif Kunjahi

1914 – 2007

 

Poetry

Nazam