Leekan kutti jande o

Leekan kutti jande o
Dharti putti jande o

Ghanta ghanta disde nahi
Lammi chutti jande o

Dukh pathar na pindda kach
Awaen tutti jande o

Maavan kad tak jeen gaiyan
Rukh te putti jande o

Athru kehrre bhaare ne
Awaen sutti jande o

Reference: Barfan hath tandoor, Pehla pair publi cations Islamabad; Page 89 ( view source )