Warh na badla, warh na badla, warh na badla warh

Na kandhan dha asaddiyan
Na wehrre tilkan kar
Sab kache aal dawalrre
Ban rehmat rabb di warh
Charh chataan lok nahawnde
Sanu chataan dehn da dar

Warh na badla warh

Sadde aas khet kalar uthre
Cheti eh jande bhar
Naal aasan deyan booteyan
Sufne wi jaane tar
Agge e bhairre lekh ne
Lekhan ton jana har

Warh na badla warh

Pakke jinha de kothre
Ohna saawn wi jana jar
Assan saawn kinj handawna
Kache asadde ghar
Aj jeebhan wird pakaundiyan
Wich sajde sadde sir

Warh na badla warh

Wich harrh sailaban saddrre
Rurh jaane maal te zar
Ek kariye rat paseenra
Te taan ban de ne ghar
Je ghar asadde daih gaye
Naal asaan wi jaana mar

Warh na badla warh

Reference: Poh Wich Paway Phohar, Zahid Jarpalwi; Sanjh Lahore; Page 42 ( view source )