Aiyon Socho

Aiyon socho
Je sheher dawale jungle hunda
Kalli kotthi thaan chapparr honda
Honde toot amrood te jammu
Sukha na sada vehrra honda

Aiyon socho
Je sheher dawale jungle honda
Mehlien bhon jungle da honda
Chapparr di thaan wasti hondi
Vehnde darya di masti hondi
Rukhan bharya bela honda
Adhi raat mela hunda

Aiyon socho
Je eh sheher samundar hunda
Murr na mehel jazeera honda
Socho jehrri kade na sochi
Eh na honda taan ki hunda

Reference: Koi dam yaad na kita; Taranjan; Page 64 ( view source )