Morakh kurriye

Moorakh kurriye
Kehrri kehrri tarutti banh de dukh roven gi
Uth kharoni moorakh kurriye chat poor beh na ro
Raah vch kach qile akbar ne jehrre hathin pakke kite
Lukkan meetti de dineh langh gaye kandh qile na hille
Apan hik hik tutta teela katha kar
Te sirki wangon sangni ho
Maamlyon inkari si
Dukha utte bhari si
Rat naal likhe hoye khate de akhar chatt ja
Kaan kararr kutte da, wasa na kijiye sutte da