Alif sulakhna

Alif salakhna
Be haith hik nuqta
Sun ke na bole
Sade kann ton jibh de raste vich
Ik vith hahi
Vith vi dar wargi
Is dar ton buale hogaye haan

Alif sulakhna
Be haith hik nuqta
Assan parrheya
Parh ke na likheya
Saade hathin karriyan laggiyan ne
Je likhiye qalman chaldiyan ne
Sade lekhaan vich jo likheya ae
Oh likheya badal jana ae

Alif sulakhna
Be haith hik nuqta
Assan likheya
Likh ke paye sochi
Eh nuqte jis thaan lagde ne
Othon akhar daghi honde ne
Jad akhar daghi honde ne
Murr likhtan sachiyan rahndiyan nahi

Alif sulakhna
Be haith hik nuqta
Assan sunya parreya likheya ae
Assin sunde parrhde likhe haahe
Saade kannin seesa bhareya ae
Saadi jibh te challa charrheya ae
Saade hathan nu hathkarriyan ne
Saadi soch te pehre bethe ne
Assin gunge bole jamde naho
Sanu qalam chalani aundi ae
Par likhtan murr vi adhiyan ne
Jiven mushkilan sadiyan baddhiyan ne
Assin sun sakde haan sunde nahi
Assin parrh sakne haan parrhde nahi
Assin likh sakde haan likhde nahi
Assin apni boli sikhde nahi
Assin maan boli de dushman haan
Sanu dharan maavan na bakhshan
Sanu dharti mail vi na deve
Assin maaitr hoke ral jaiye
Saada ral ke marna banda ae