Farida rateen waddian

Baba Farid

farida rateen vaddian dhukh dhukh uthan paas
dhirag tinhaan da jivea jinhaan vidaani aas

Read this in:

ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی   

More by Baba Farid