Gain gharoorat na kar aidi

Ghain gharoorat na kar aidi kyon asmaan charrhi hain tu
Rab takabur mool na bhaven kithon mat pharri hain tu
Asaan jehaan de qatal karn nu pharr talwar pharri hain tu
Fareed bakhsh kahe dar us kolon jis ustad gharri hain tu

Reference: Se Harfi, Fareed Bakhsh; Apna America 1914; Page 14