Yaran walon qissa likhan di farmaish

Waro war lagge guftagu karne
Aahe yaar jo sugharr sajan miyan
Koi ilm tauheed da kahe nuqta
Koi shara da khol beyaan miyan
Koi kahe sarod prem wala
Koi dai betha taar taan miyan
Koi kahe khudaye di qasam menu
Mera yaar he deen iman miyan
Koi gal sunaunda aashiqan di
Koi ghat denda ghamsan miyan
Orrak karan sawal kamal menu
Gallan sariyan nu pun chan miyan
Aakhan sohni te maheenval wala
Karo kul beyan ayaan miyan
Fazal shah qissa alfon ye tikar
Karo sher punjab zuban miyan

See this page in  ਗੁਰਮੁਖੀ  or  شاہ مُکھی