Sassi Punnu

Page 3

Sassi janam liya shab qadre, misal halal darakhshan
Wekh be aab howan nag moti, manak laal badakhshan
Aqal khayal qayason bahar, nazar kare wal naqshan
Hashim aakh tareef husan di, shams misal zar afshan

Jamal jahan hoye khushal, pharya nek zamana
Nobat nach shumar nmo koi, dharpat naal khazana
Kar sarwar suttan zar sona, hor jawahar khazana
Hashim kher kita fiqrawan, mulk muash khazana

Ahl najoom sade os wele, hifz toret zubani
Sahib yamen karamat wale, khabar den asmani
Wekhan umar naseeb da, kholh kalam rabbani
Hashim bhar sassi sir dadha, hos shatab asmani

Wekh najoom kitab najoomi, ho rahe chup saare
Zalim hukam seham sultanan, kon koi dum maare
Badshahan sach aakhan okha, hoye lachar bechare
Hashim bakht bakheel sassi de, kon jitte kon haare