Today is / 06 June, 2023

Search

Page 3

Sassi janam liya shab qadre, misal halal darakhshan Wekh be aab howan nag moti, manak laal badakhshan Aqal khayal qayason bahar, nazar kare wal naqshan Hashim aakh tareef husan di, shams misal zar afshan Jamal jahan hoye khushal, pharya nek zamana Nobat nach shumar nmo koi, dharpat naal khazana Kar sarwar suttan zar sona, hor jawahar khazana Hashim kher kita fiqrawan, mulk muash khazana Ahl najoom sade os wele, hifz toret zubani Sahib yamen karamat wale, khabar den asmani Wekhan umar naseeb da, kholh kalam rabbani Hashim bhar sassi sir dadha, hos shatab asmani Wekh najoom kitab najoomi, ho rahe chup saare Zalim hukam seham sultanan, kon koi dum maare Badshahan sach aakhan okha, hoye lachar bechare Hashim bakht bakheel sassi de, kon jitte kon haare

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
Hashim Shah Picture

Hashim Shah was a sufi poet and a hakeem by profession. He lived during the era of Ranjit Singh and maintained a close association with Ranjit singh as his physician. He was awarded land in Norowal, P...

More by Hashim Shah