Poh parmeshar prem bana na so pave naam dheyave
Prem dekh ke karishan ghaniya, sath gopiyan gaave nach nachave
Dhana ganga aur bhelani prem kre prbh paave te gunn gaave
Jaat paat nahi pooche koi prem kre so bhave bed batave
Berra bet malah sant sabh pesa prem liyave so charrh jave
Paal sigh kar prem sant seyon ooch neecg tar jaave paar langhave