Keh , ki palle le jawen ga

Har dum yaad rakh kartara
Jis bin tera nahi chuttkara
Wang saraon samjh jag sara
Ik din chod sadavenga
Kaho ki palle le javen ga

Ab hi samjh yehi he vela
Jasen jani bajh akela
Behr na hosi aesa mela
Ant bat pachtavenga
Kaho ki palle le javen ga

Mehel makan uchi attari
Sohni soorat nari piyari
Maya dolat beshmumari
Nangin pairin dhavenga
Kaho ki palle le javen ga

Jehna sang preet lagai
Ant bar na koi sahaai
Jhoothe saak sain sat bhai
Phas phas chottan khavenga
Kaho ki palle le javen ga

Jinhan mehel makan banaye
Kaal bala ne maar gawaye
Ravan jehe khak ralaye
Tu bhi bhasam samavenga
Kaho ki palle le javen ga

Jab ke maut tere sir aasi
Tab phir pesh na koi jasi
Eh jind koonj wang kurlasi
Ro ro neer wahavenga
Kaho ki palle le javen ga

Ravan sone lank banai
Jaati war kam na aai
Ik lakh naar na sang sadhai
Tu ki sath le javenga
Kahu ki palle le javen ga

Jinh ghar fojan hathi ghorre
Chali ganj karon ne jorre
Jaati waa pirre hi chorre
Tu ki bant banvenga
Kaho ki palle le javen ga

Jo tere ab meet kahavan
Tenu hathin pakarr jalavan
Jaale bajh ann nahi khavan
Kab dil ko samjhavenga
Kaho ki palle le javen ga

Je tu apna ap ganvaven
Gali yaar di phera paven
Jani jani har dum gaven
Tu jani sadavenga
Kaho ki palle le javen ga

Dekh beej ne aap gawaya
Beejon hi phir birch banaya
Paat phool phal lakhon laya
Tu har rung samavenga
Kaho ki palle le javen ga

Bhath piya dilbar bun jeena
Haram likho sabh khan peena
Aa tu samjh na thyon kamina
Soch soch sukh pavenga
Kaho ki palle le jeven ga

Paal singh bas kar hun piyare
Tere hi sabh rang pisare
Bagge ratte pere kaare
Kad dil andar avenga
Kaho ki palle le javen ga