Aye san jo hasa kar ke

Aye san jo hasa kar ke
Tur gaye hor udasa kar ke

Thilni pae gayi akh bagani
Dill sada deodasa kar ke

Ahmo sahmne jog nahin saan
Langhna si kyon pasa kar ke

Waang patase rang nahorre
Khur gaye masa masa kar ke

Ishq imano gaye jinhan khud
Chadya hai wiswasa kar ke

Je na maare agh agam da
Dasiye khol khulasa kar ke

Munho munh sun bharyan ne taan
Akhan dhar de kasa kar ke

Reference: Shamlat, Nasreen Anjum Bhatti; Page 54 ( view source )