Ethe rehna nahin, koi baat chalan di kar wo

Ethe rehna nahin, koi baat chalan di kar wo
Wadde uche ghar usaryo gor nimani tera ghar wo
Jis dehi da toon maan karena ein, jeon parchawein dhar wo
Chor tarkhayi, pakar haleemi, bhai sahib theen dar wo
Kahe Hussain hayati lorrein, taan marn theen agge mar wo