Ainwein guzri raat, khedan na thia

Ainwein guzri raat, khedan na thia
Sabhe jaati waddi, niani faqiran di zaat
Khed ghino, khadaye ghino, thi gayi parbhat
Kharra pukare paatni berra kwat
Shah Hussain di aajzi kaaf kuharre waat