Piyare laal kya bharwasa dam da

Piyare laal kya bharwasa dam da

Uddeya bhor, thia pardesi, agge raah agam da
Koori duniya, koor pasara, jiyun moti shabnam da
Jinhan mera shoh rijhaya, tinhan noon bhoujam da
Kahe Hussain Faqir saaien da chorr sareer bhasam da