Andar hu te bahar hu

Andar hu te bahar hu wat
bahu kith labenda hu

Hu da daagh mohabbat wala
har dam peya sarrenda hu

Jithe hu kare rushnaayi
chorr andhera venda hu

Doyin jahaan ghulam uss bahu
jo hu sahi karenda hu