Ashiq da dil mom brabar

Aashiq da dil mom brabar
mashooqaN dil kaale hu

Tama de tur tur takke
jiun baazaN de chaale hu

Baaz vichara kiun kar udde
pairin paye dawale hu

Jeen dil ishaq khareed na kita
gaya jahanon khali hu