ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ
ਭੁਖੇ ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ
ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ
ਫਕਰੁ ਕਰੇ ਹੋਰੁ ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ
ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ
ਤਾ ਕੈ ਮੂਲਿ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ
ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ
ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ

ਹਵਾਲਾ: ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ

ਉਲਥਾ

The one who lacks spiritual wisdom sings religious songs. The hungry Mullah turns his home into a mosque. The lazy unemployed has his ears pierced to look like a Yogi. Someone else becomes a pan-handler, and loses his social status. One who calls himself a Guru or a spiritual leader, while he goes around begging - don't ever touch his feet. One who works for what he eats, and gives some of what he has- O Nanak, he knows the path.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa