ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ

 • ਸ਼ੈ

  ਖਾਠ ਵਿਚ ਕਠੋਲਾ ਬੋਲੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਹਿਰਨੀ
  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਬੁਝੇਂ ਤਾਂ ਧੇਲੀ ਆਨੀ ਭਰਨੀ

  ਜਵਾਬ: ਬੰਦੂਕ
 • ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ

  ਹਰੀ ਸੀ ਮਨ ਭਰੀ ਸੀ
  ਨਾਲ਼ ਮੋਤੀਆਂ ਜੁੜੀ ਸੀ
  ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ
  ਦੋ ਸ਼ਾਲਾ ਔੜ੍ਹੇ ਖੜੀ ਸੀ

  ਜਵਾਬ: ਮਕਈ ਦੀ ਛੱਲੀ
 • ਘਰੇਲੂ

  ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ
  ਉਹ ਲੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤੁਰੀ

  ਜਵਾਬ: ਸੋਈ
 • ਕੁਦਰਤ

  ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਾਈ ਆਈ
  ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਈ
  ਰਾਤ ਗਈ ਤੜਕਾ ਹੋਇਆ
  ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ

  ਜਵਾਬ: ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ
 • ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ

  ਖੂਹ ਵਿਚ ਹਿਰਨੀ ਸੋਈ , ਦਿਓਵੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਈਆਂ
  ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਕਾ ਜੰਮਿਆ , ਲੋਕ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ

  ਜਵਾਬ: ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ
 • ਘਰੇਲੂ

  ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਲਾਰੀ
  ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਕਦੇ ਭਾਰੀ

  ਜਵਾਬ: ਮੁਸ਼ਕ
 • ਫਲ਼

  ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ ਮੈਂ ਆਲੀ ਭੋਲੀ
  ਫ਼ਿਰ ਸਵਾਈ ਖੱਟੀ ਚੋਲ਼ੀ
  ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੂਹਾ ਭੇਸ
  ਅੱਠ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਚੱਕਾ ਵੇਸ

  ਜਵਾਬ: ਬੇਰ
 • ਸ਼ੈ

  ਦੋ ਨਾ ਰੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਲਿਆ
  ਤਿੰਨ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤੇਰਾਂ ਸੱਲਿਆ
  ਨਾ ਰੀਂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਲਿਖੇ
  ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖੇ

  ਜਵਾਬ: ਖ਼ਾਰਦਾਰ ਤਾਰ
 • ਘਰੇਲੂ

  ਘਰ ਘਰ ਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ

  ਜਵਾਬ: ਪੌੜੀਆਂ
 • ਕੁਦਰਤ

  ਲੰਮਾਂ ਲੰਮ ਸਲਿਮਾਂ
  ਲੰਮੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ

  ਜਵਾਬ: ਦਰਿਆ