ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਨਵੇਂ

ਹੱਥ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਮੇਲ਼ਾ ਹੋਵੇ
ਮੂੰਹ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਹੱਸੇ

ਜਵਾਬ

#ਘਰੇਲੂ

ਕਾਲ਼ੀ ਕੁੱਤੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਸੁੱਤੀ
ਸੌਂਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਓਂ ਡਿੱਠੀ

ਜਵਾਬ

#ਪਸ਼ੂ

ਕਟੋਰੇ ਵਿਚ ਕਟੋਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰਾ

ਜਵਾਬ

#ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ

ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ
ਉਹ ਲੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤੁਰੀ

ਜਵਾਬ

#ਘਰੇਲੂ

ਦਸ ਜਿੰਨੇ ਪੱਕਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਬੱਤੀ ਜਿੰਨੇ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ

ਜਵਾਬ

#ਅੰਗ

ਕਰਮਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਏ
ਸਭ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਏ
ਫ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਏ

ਜਵਾਬ

#ਪਸ਼ੂ

ਇਕ ਘੜੇ ਵਿਚ ਦੋ ਰੰਗ ਪਾਣੀ
ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ

ਜਵਾਬ

#ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ

ਏਨੀ ਕੋ ਮਿੱਟੀ
ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਪੀ

ਜਵਾਬ

#ਘਰੇਲੂ

ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ
ਝਰੀਆਂ ਵਾਲੇ

ਜਵਾਬ

#ਮਸਾਲਾ