ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਅੱਧਾ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ
ਮਈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ

ਜਵਾਬ

ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਮਾਮਾ ਵਸੇ
ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਸੇ

ਜਵਾਬ

ਇਕ ਨਾਰ ਆਪੋ ਆਪੀ, ਬੈਠੀ ਸੇਜ ਖਲ੍ਹਾਰ
ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਈ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ

ਜਵਾਬ

ਇਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਕੈਰੀਆਂ ਕਪਾਹ ਖੱਟਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਛਿੱਟਾ

ਜਵਾਬ

ਇੱਕ ਬਾਤ ਅਜਿਹੀ ਪਾਈਏ ਸੁਣ ਵੇ ਭਾਈ ਹਕੀਮਾਂ
ਲੱਕੜੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਢੀਮਾਂ

ਜਵਾਬ

ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਉਸਦਾ ਜੋ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ
ਪਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇਰਾ ਭਾਂਵੇਂ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ

ਜਵਾਬ

ਹੱਸਣਾ ਨਾ ਸਹੇਲੀਓ, ਚੱਲਣਾ ਚਿੱਤ ਸੰਸਾਰ
ਜੋ ਹੱਸਿਆ ਸੋ ਲੁੱਟਿਆ ਓਸਨੇ ਘਰ ਬਾਰ

ਜਵਾਬ

ਹਰੀ ਸੀ ਮਨ ਭਰੀ ਸੀ
ਨਾਲ਼ ਮੋਤੀਆਂ ਜੁੜੀ ਸੀ
ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ
ਦੋ ਸ਼ਾਲਾ ਔੜ੍ਹੇ ਖੜੀ ਸੀ

ਜਵਾਬ

ਵਾ ਵਗੇ ਤੇ ਡੋਲਦਾ
ਮੂੰਹੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਬੋਲਦਾ
ਪੂਛਲ ਉਹਦੀ ਲੰਮ ਸਲੰਮੀ
ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲਦਾ

ਜਵਾਬ

ਹਰੀ ਡੰਡੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਦਾਣਾ
ਲੋੜ ਪੋਵੇ ਤੇ ਮੰਗ ਖਾਣਾ

ਜਵਾਬ

ਹਰਾ ਘਾ
ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਰਾਹ

ਜਵਾਬ

ਵਾਹਵਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ
ਉਪਰ ਬੋਦੀ ਥੱਲੇ ਬਾਣਾ

ਜਵਾਬ

ਦਿਨ ਤਿੜਨਗੀ ਲੱਕੜੀ, ਕਾਲ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ
ਦਲਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਜਾ ਅਪੜੀ ਝੰਗ

ਜਵਾਬ

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ
ਦੰਦ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰੀ
ਮਨੂੰ ਮੰਨੀ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਖਾਵੇ
ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਜਾਵੇ

ਜਵਾਬ

ਵਾਹ ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ
ਬਾਹਰ ਹੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੰਮ

ਜਵਾਬ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ
ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਲਕੀਰ

ਜਵਾਬ

ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਾ ਪ੍ਰੈਣ
ਪਰ ਉਹ ਗਾਵੈ ਸਾਰੀ ਰੀਣ

ਜਵਾਬ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੌ ਟਿਕੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ
ਭੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ
ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਰੀ

ਜਵਾਬ

ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ
ਬੂਹੇ ਦਾ ਰਾਖਾ

ਜਵਾਬ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਵੰਡ
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਖਾਵੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਵੇ ਡੰਡ

ਜਵਾਬ