ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ

 • ਸ਼ੈ

  ਅੱਧਾ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ
  ਮਈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ

  ਜਵਾਬ
 • ਕੁਦਰਤ

  ਇਕ ਨਾਰ ਆਪੋ ਆਪੀ, ਬੈਠੀ ਸੇਜ ਖਲ੍ਹਾਰ
  ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਈ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ

  ਜਵਾਬ
 • ਬੂਟੇ

  ਇਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਕੈਰੀਆਂ ਕਪਾਹ ਖੱਟਾ
  ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਛਿੱਟਾ

  ਜਵਾਬ
 • ਪਿੰਡ

  ਇੱਕ ਬਾਤ ਅਜਿਹੀ ਪਾਈਏ ਸੁਣ ਵੇ ਭਾਈ ਹਕੀਮਾਂ
  ਲੱਕੜੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਢੀਮਾਂ

  ਜਵਾਬ
 • ਪੇਸ਼ਾ

  ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ
  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਉਸਦਾ ਜੋ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ
  ਪਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇਰਾ ਭਾਂਵੇਂ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ

  ਜਵਾਬ
 • ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ

  ਹੱਸਣਾ ਨਾ ਸਹੇਲੀਓ, ਚੱਲਣਾ ਚਿੱਤ ਸੰਸਾਰ
  ਜੋ ਹੱਸਿਆ ਸੋ ਲੁੱਟਿਆ ਓਸਨੇ ਘਰ ਬਾਰ

  ਜਵਾਬ
 • ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ

  ਹਰੀ ਸੀ ਮਨ ਭਰੀ ਸੀ
  ਨਾਲ਼ ਮੋਤੀਆਂ ਜੁੜੀ ਸੀ
  ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ
  ਦੋ ਸ਼ਾਲਾ ਔੜ੍ਹੇ ਖੜੀ ਸੀ

  ਜਵਾਬ
 • ਸ਼ੈ

  ਵਾ ਵਗੇ ਤੇ ਡੋਲਦਾ
  ਮੂੰਹੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਬੋਲਦਾ
  ਪੂਛਲ ਉਹਦੀ ਲੰਮ ਸਲੰਮੀ
  ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲਦਾ

  ਜਵਾਬ
 • ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ

  ਹਰੀ ਡੰਡੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਦਾਣਾ
  ਲੋੜ ਪੋਵੇ ਤੇ ਮੰਗ ਖਾਣਾ

  ਜਵਾਬ
 • ਘਰੇਲੂ

  ਵਾਹਵਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ
  ਉਪਰ ਬੋਦੀ ਥੱਲੇ ਬਾਣਾ

  ਜਵਾਬ