ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਅਰੀ ਰਵਾਇਤ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਕਦੀਮ ਏ- ਇਹਦਾ ਮੁਡ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦੀਮੀ ਵੱਸਣ ਆਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਬੁਝਦਾ ਏ- ਆਮ ਖ਼ਿਆਲ ਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ (੧੨੬੬) ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਲੇਕਿਨ ਏਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਚਾਈ ਨਈਂ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਲੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਅਪੜੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਅਰੀ ਤਰੀਖ਼ ਏਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਏ- ਇਹ ਵੈਬਸਾਇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਏ- ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਾ-ਏ-ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ

ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰ

ਮਾਡਰਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਸਤ

ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਇਰ