ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਨਵੇਂ

ਰੁਝਿਆ ਢਿੱਡ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੇ

#ਊਚ ਨੀਚ

ਵਿਹਲੇ ਤੋਂ ਵੰਗਾਰ ਭਲੀ

#ਸਲਾਹ

ਕਾਵਾਂ ਟੋਲੀ ਇਕੋ ਬੋਲੀ

#ਤਾਅਨੇ

ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇ, ਕਰਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ

#ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ

ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ

#ਵੇਲਾ

ਨਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਜ਼ਾ ਕੀਤੀ

#ਬੇਦਿਲੀ

ਅਮੀਰ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੀ
ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾਂ

#ਊਚ ਨੀਚ

ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ

#ਇਨਸਾਨੀਅਤ

ਪਰਾਈ ਆਸ, ਨਾ ਰਾਸਾ

#ਆਸ

ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ

#ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ