Hori khelun gi keh kar bismillah

Hori khelun gi keh kar bismillah

Naam nabi ki ratan charrhi boond parri il allah
Rang rangeeli ohi khilawe, jo sukhi howe fana fillah

Hori khelun gi keh kar bismillah

Alastu birabikum peetam bole, sabh sakhiyan ne ghungatt khole
Qalu bila hi yun kar bole, laa ilaha il allah

Hori khelun gi keh kar bismillah

Nahnu aqrab ki bansi bajayi, man arafa nafsahu ki kook sunayi
Fasamm wajh ullah ki dhoom machayi, wich darbar rasool ullah

Hori khelun gi keh kar bismillah

Hath jorr kar paon pakrrun gi, aajiz hokar binti karun gi
Jhagrra kar bhar jholi lun gi, noor muhammad sallallah

Hori khelun gi keh kar bismillah

Fazkuruni ki hori banaun, washkuruli piya ko rijhaun
Ese piya ke main bal bal jaun, kesa piya subhan allah

Hori khelun gi keh kar bismillah

Sibghatullah ki bhar pichkari, Allah-u-sammad piya munh par mari
Noor nabi da haq se jari, noor muhammad sallallah
Bullah shoh di dhoom machi hai, la ilaha il allah

Hori khelun gi keh kar bismillah

Reference: Akhiya Bulhe Shah Ne; Muhammad Asif Khan; Pakistan Punjabi Adbi Board Lahore; Page 410 ( view source )