Roze haj namaz ni maye

Roze haj namaz ni maye
Menu piya ne aan bhulaye

Jaan piya diyan khabran paiyyan
Mantiq, nehv sabhe bhul gaiyyan
Us anhad taar bajaye

Roze haj namaz ni maye
Menu piya ne aan bhulaye

Jaan piya mere ghar aya
Bhuli menu sharah o qaya
Har mazhar wich oha disda
Andar bahar jalwa jisda
Lokan khabar na kaye

Roze haj namaz ni maye
Menu piya ne aan bhulaye

Reference: Akhiya Bulhe Shah Ne; Muhammad Asif Khan; Pakistan Punjabi Adbi Board Lahore; Page 187 ( view source )