Bullah ki jana main kon

Bullah ki jana main kaun

Na main momin vich maseet aan
Na main vich kufar di reet aan
Na main paakan vich paleet aan
Na main moosa na firaon

Bullah ki jana main kaun

Na main andar ved kitabaan
Na vich bhangaan na sharabaan
Na vich rindaan mast kharabaan
Na vich jaagan na vich soun

Bullah ki jana main kaun

Na vich shadi na ghamnaki
Na main vich paleeti paaki
Na main aabi na main khaaki
Na main aatish na main pown

Bullah ki jana main kaun

Na main arbi na lahori
Na main hindi shehar nagori
Na Hindu na turk pishori
Na main rehnda vich nadon

Bullah ki jana main kaun

Na main bhait mazhab da paya
Na main adam hawa jaya
Na main apna naam dharaya
Na vich bethan na vich bhon

Bullah ki jana main kaun

Awal akhir aap noon janaan
Na koi dooja hor pichanaan
Methon hor na koi sayana
Bullah oh khara hai kon

Bullah ki jana main kaun

Reference: Akhiya Bulhe Shah Ne; Muhammad Asif Khan; Pakistan Punjabi Adbi Board Lahore; Page 101 ( view source )