ਸੱਸੀ ਪੰਨੂੰ

ਵੇਖ ਬੱਬਨ ਦੀ ਆਜ਼ਜ਼ੀ

See this page in :  

ਵੇਖ ਬੱਬਨ ਦੀ ਆਜ਼ਜ਼ੀ ਚੱਲਣ ਕੀਤਾ ਹੋਤ
ਸੋਹਬਤ ਰਹੀ ਮੁਸਾਹਿਬਾਂ ਪਿਆ ਮਹਿਲੀਂ ਸੂਤ
ਰਾਤ ਉਜਾਲ਼ਾ ਚਾਨਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਸੁਣਦੀ ਜੋਤ
ਪਤਨ ਬੱਧੇ ਜਿੱਤ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਊਤ

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ