Pardes dihun deedan ariyan we yaar

Pardes dihun deedan arriyan ve yaar
Sadiyan watan kunu dilen sarriyan ve yaar

Khabar nahi enna kamleyan lokan
Teghan teer birhun diyan nokaan
Dard mandan sir kharriyan ve yaar

Je taen maut karesam taala
Dekhaan naal akhin de shala
Sheher irum sheh pariyan ve yaar

Dekh ke chaalin sajan diyan
Naaz khazaman mann mohan diyan
Kubkan rohen warriyan ve yaar

Main jehiyan tediyan sau sath sahailiyan
Naaz napniyan chariyan ve yaar
Thiyan devneyan chariyan ve yaar

Kisi chayam nehrra layam
Jindarri muft Farid gavayim
Nibh gaiyan sukh diyan gharriyan ve yaar