Maghar magan rehn har haale, bojh aapko piyare chorr puvare
Thavar jangam jyo jannya lo, tu hi har parkare tarfa chaare
Kidhre raja kidhre parja, runh tumare saare dekh bichare
Sagar aik dekh lakh lehran beej birch pisaare phool hazare
Kis da jaap japen har vele tu khud hi kartare dui daare
Paal singh jis dilbar milya، soye paon pisare jyon nar nare