Wo ki akkar akkar chalna

Wo ki akkar akkar chalna

Khaye khaurakan, te pehn pushakan, ki jam da bakra palna
Sadde tin hath, mulk tusadda, kyon jooh prayi milna
Kahe Hussain Faqir saaien da nit khaak wich rulna