Ramta Bhulekha Kha Gaya

Punjabi song by Hazara Singh Ramta

More by Hazara Singh Ramta