ਅਖ਼ਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ

ਅਖ਼ਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰਅਖ਼ਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ ਇਕ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਂ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ