Ab lagan lagi ki kariye

Ab lagan lagi ki kariye, na jee sakiye na mariye

Tum suno hamari bainan
Mohe raat dinne nahi chainan
Hun pee bin palak na sariye

Ab lagan lagi ki kariye, na jee sakiye na mariye

Eh agan birhon di jari
Koi hamri peet nawari
Bin darshan kaise tariye

Ab lagan lagi ki kariye, na jee sakiye na mariye

Bullah payi museebat bhari
Koi karo hamari kaari
Eh jehe dukh kaise jariye

Ab lagan lagi ki kariye, na jee sakiye na mariye

Reference: Akhiya Bulhe Shah Ne; Muhammad Asif Khan; Pakistan Punjabi Adbi Board Lahore; Page 61 ( view source )