ਅਬ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਏ

ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਹਮਾਰੀ ਬੈਨਾ
ਮੋਹੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਚੈਨਾ
ਹੁਣ ਪੀ ਬਿਨ ਪਲਕ ਨਾ ਸਰੀਏ

ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਏ

ਇਹ ਅਗਨ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਜਾਰੀ
ਕੋਈ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰੀ
ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਤਰੀਏ

ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਏ


ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੀ
ਕੋਈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਕਾਰੀ
ਇਕ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਕੈਸੇ ਜਰੀਏ

ਅਬ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਏ

ਹਵਾਲਾ: ਆਖਿਆ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ; ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਖ਼ਾਨ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਲਾਹੌਰ; ਸਫ਼ਾ 61 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )