Ze zari he minat asaddi

Ze zaari he mint asadi uzar nahi kujh karna ain main
Murreyan laaj ishq nu lagdi marnon mool na darna ain main
Fareed Bakhsh jaan ulti chakki sir bhi agge dharna ain main

Reference: Se Harfi, Fareed Bakhsh; Apna America 1914; Page 10