ਫ਼ਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ

1958 –

ਫ਼ਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਫ਼ਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋ ਹੈ- ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਅਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੱਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ-

ਇਹ ਵਰਕਾ Roman ਅਤੇ شاہ مُکھی ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ