ਫ਼ਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ
1958 –

ਫ਼ਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ

ਫ਼ਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ

ਫ਼ਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋ ਹੈ- ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਅਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੱਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ-

ਫ਼ਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ