ਤੜਕੇ ਕੱਚ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ

ਤੜਕੇ ਕੱਚ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ
ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ

ਖੇਡ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਿਓ ਦੱਸੋ
ਇਸ ਘੜ ਮੁੱਚ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ

ਬੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਖਿੱਚ ਨਕਲੀ ਏ
ਹੁਣ ਇਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ

ਚਨਨਗ ਚੁਆਤੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਈ
ਬਲਦੇ ਮੱਚਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ

ਟਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੋਵੇ
ਖ਼ਾਲੀ ਟਿੱਚ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ

ਅੱਧ ਪੁੱਛਦਾ ਲਿੰਗ ਬਚਿਆ ਸੀ
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ